Merhaba,

FILTER ifadesinin kullanımını anlatmadan önce PostgreSQL'de Aggregate ifadesini ve Aggregate fonksiyonlarını biraz açıklayalım.
Sorgularda istenilen bir alan için gruplama yaparak sonucunu toplama, sayma, en büyük, en küçük değerlerine ait sonuca ulaşmak istendiğinde aggregate fonksiyonlarını kullanmamız gerekir.

PostgreSQL'de kullanılan Aggregate fonksiyonlarının bir kaçı aşağıdaki gibidir.

SUM() - Değerleri toplar.
COUNT() - Değerleri sayar.
AVG() - Sütun değerinin ortalamasını bulur.
MIN() - En küçük değeri bulur.
MAX() - En büyük değeri bulur.

FILTER ifadesi aggregate fonksiyonlarıyla birlikte kullanılır. Gruplanacak değer içinde filtreleme sağlar. AGGREGATE_FUNCTION(hesaplamalar) FILTER (WHERE ifadesi)

şeklinde kullanılır.

COUNT(*) FILTER (WHERE ifadesi)
SUM(*) FILTER (WHERE ifadesi)
 
Örnek tablo oluşturalım.
create table users as
select
(ARRAY['Ahmet','Turan','Kaya','Beren'])[floor(random()*5)+1]  as f_name,
(ARRAY['KAYA','GUNDUZ','SARIKAYA','ALTINTAS'])[floor(random()*5)+1]  as l_name,
trunc(random()*10) as random_,
i+now()::date
from generate_series(1,100) as i;

 
 
Users tablosundaki kayıt sayısına ulaşmak için COUNT() fonksiyonunu kullanalım.
 


Toplam sayıya COUNT() ile ulaştık. Kullanıcı bazlı toplam sayıya GROUP BY ile ulaşacağız.
 
 
Adı Ahmet olan 27 kullanıcı olduğunu görüyoruz. Tüm kullanıcılar arasında sadece soyadları KAYA olan kullanıcı bazında toplam sayıya ulaşmak için iki yol var. Biri FILTER kullanmak, diğerini ise bu örnek sonrasında bulabilirsiniz.
 
 
FILTER kullanarak soyadı KAYA olanların, isme göre gruplama yaparak bulmak istediğimizde sonuç aşağıdaki gibi değişecektir.
 
 
 
Aynı sonuca ulaşmak için CASE WHEN ifadesini de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bazen sorgunuz biraz daha uzayabilir ve karmaşıklaşabilir. FILTER ifadesiyle sorguların daha okunaklı hale gelir.
 

Soyadı KAYA ve ALTINTAS olan kullanıcı sayılarını bulalım.
 

Sevgiler,

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.