Logical Replication Slot 

Logical Decoding

Replication Slot yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Giriş bilgisi bu yazıda yer almaktadır. 

Logical Replication, logical decoding kullanır. Logical decoding, veritabanı tabloları üzerinde commit edilmiş processlerin karşı tarafa row-by-row aktarılmasıdır. Oluşturulan her bir slot sadece bir veritabanı için kullanılabilir. Bir veritabanında birden fazla birbirinden bağımsız slot oluşturulabilir.
Logical replication Slot'lar alıcı tarafla ilgili herhangi bilgiye sahip olmadıkları için yukarıda bahsettiğim disk size'ının dolması durumunun yaşanması kontrol edilmeyen bir sistemde kaçınılmaz olacaktır. Unlogged veya temp tables slot ile karşı tarafa aktarılmadığı unutulmamalıdır.

Logical Replication kullanılmadan önce wal_level=logical olarak set edilmeli ve max_replication_slots değeri en az 1 olarak set edilmeli.

Logical Replication Slot oluşturulması Physical Replication Slot ile benzerdir.

Logical Replication Slot oluşturmak için pg_create_logical_replication_slot() fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyonun iki parametresi bulunmaktadır. Bu parametreden ilki logical replication slot ismidir. İkincisi ise WAL içinde deconding yapmak için kullanılan output plugin dir. İki output plugin bulunmaktadır contrib/test_decoding. Bu ikisi dışında slot oluşturduğunuzda logical decoding adımlarını görmek istediğinizde kullanacağınız pg_logical_slot_get_changes() fonksiyonu sonucunda hata alacaksınız.

Logical Replication Slot oluşturalım.


gunce=# SELECT FROM pg_create_logical_replication_slot('log_repl_slot','test_decoding');
   slot_name   |    lsn    
---------------+------------
 log_repl_slot | 1/B0021008
(1 row)
 

Oluşturduğumuz physical ve logical replication slotlara ait bilgileri pg_replication_slots view'i ile görüntüleyebiliriz.

Select from pg_replication_slots;

gunce=# Select slot_name,plugin,slot_type,database, restart_lsn,confirmed_flush_lsn  from pg_replication_slots;
      slot_name      |    plugin     | slot_type | database | restart_lsn | confirmed_flush_lsn
---------------------+---------------+-----------+----------+-------------+---------------------
 log_repl_slot       | test_decoding | logical   | postgres | 1/B0045558  | 1/B0045600
 slot_first_standby  |               | physical  |          |             |
 slot_second_standby |               | physical  |          | 1/B004F3D0  |
(3 rows)


Logical Slot için mevcut değişiklik var mı kontrol ettiğimizde aşapıda bir sonuç dönmediğini görüyoruz.Bunun anlamı, slot oluşturulduktan sonra veritabanı üzerinde sonucu kesin veritabanında gerçekleştirilmiş bir process'in olmamasından kaynaklıdır.

Dummy bir tablo oluşturup içine veri ekliyorum.

gunce=# create table aa(a int);
CREATE TABLE
 
gunce=# insert into aa values(1);
INSERT 0 1

gunce=# insert into aa values(1);
INSERT 0 1
 
gunce=# insert into aa values(1);
INSERT 0 1


test_decoding output plugin'i kullanarak oluşturulan logical replication slot'umuz üzerinden geçen değişiklikler için
pg_logical_slot_get_changes() fonskiyonu kullanılır.


Tüm değişiklikler için;
Select pg_logical_slot_get_changes('slot_name',Null,Null);

Sadece transactional işlemleri görmek için 'include-xids','0' parametreleri eklenir.
Select pg_logical_slot_get_changes('slot_name',Null,Null, 'include-xids','0' );

Sadece timestamp değişikliklerini görmek için 'include-timestamp','on' parametreleri eklenir.
Select pg_logical_slot_get_changes('slot_name',Null,Null, 'include-timestamp','on' );

gunce=# SELECT FROM pg_logical_slot_get_changes('log_repl_slot', NULL, NULL, 'include-xids', '0');
    lsn     |  xid   |                 data                 
------------+--------+---------------------------------------
 1/B0021038 | 314353 | BEGIN
 1/B0032C18 | 314353 | COMMIT
 1/B0032C50 | 314354 | BEGIN
 1/B0032C50 | 314354 | table public.aa: INSERT: a[integer]:1
 1/B0032CC0 | 314354 | COMMIT
 1/B0032CC0 | 314355 | BEGIN
 1/B0032CC0 | 314355 | table public.aa: INSERT: a[integer]:1
 1/B0032D30 | 314355 | COMMIT
 1/B0032D30 | 314356 | BEGIN
 1/B0032D30 | 314356 | table public.aa: INSERT: a[integer]:1
 1/B0032DA0 | 314356 | COMMIT
(11 rows)


Slot oluşturulduktan sonra yaptığım tüm değişiklikler WAL içinde yer almaktadır. Bu değişiklikleri görüntülemek için pg_logical_slot_get_changes() kullanıyoruz. gunce=# create table bb (b timestamp);
CREATE TABLE
gunce=# insert into bb values(now());
INSERT 0 1
gunce=# insert into bb values(current_date);
INSERT 0 1


Timestamp değişiklikleri aşağıda 'include-timestamp','on' ile görüntüleyebiliriz. 

gunce=# SELECT
FROM pg_logical_slot_get_changes('log_repl_slot', NULL, NULL, 'include-timestamp', 'on');

    lsn     |  xid   |                                         data                                        
------------+--------+--------------------------------------------------------------------------------------
 1/B0032EE8 | 314357 | BEGIN 314357
 1/B0044690 | 314357 | COMMIT 314357 (at 2018-06-27 16:23:00.491118+03)
 1/B00446C8 | 314358 | BEGIN 314358
 1/B00446C8 | 314358 | table public.bb: INSERT: b[timestamp without time zone]:'2018-06-27 16:23:32.678428'
 1/B0044738 | 314358 | COMMIT 314358 (at 2018-06-27 16:23:32.679398+03)
 1/B0044770 | 314359 | BEGIN 314359
 1/B0044770 | 314359 | table public.bb: INSERT: b[timestamp without time zone]:'2018-06-27 00:00:00'
 1/B00447E0 | 314359 | COMMIT 314359 (at 2018-06-27 16:23:39.717562+03)
(8 rows)


Sevgiler,

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.