PostgreSQL Network Veri Tipleri

Veritabanlarımızda IPv4, IPv6 ve MAC bilgilerini depolamak için network veri tipleri daha elverişlidir. Çünkü veri tipi network veri tiplerinden biri olarak tanımlanan sütunlara, yalnızca buna uygun veri girişi yapılabilir. Böylece, ağ adreslerini depolarken, veri girişinde verinin uygunluğunu kontrol etmemiz kolaylaşır.

4 adet network veri tipi vardır:

  • INET
  • CIDR
  • MACADDR
  • MACADDR8

Bunlara ek olarak 1 adet de uzantı(extension) vardır:

  •  IP4R

PostgreSQL'de Şifreleme: MD5 ve SCRAM

PostgreSQL'de, işletim sistemi kullanıcısı ile veritabanı kullanıcısı farklı kavramlardır. Yani, her veritabanının, işletim sistemi kullanıcılarından ayrı olarak, kullanıcıları belirlenir. Bu kullanıcıların veri tabanına bağlantı metodları ile ilgili bilgiye pg_hba.conf dosyasından ulaşabilirsiniz. Bu kullanıcıların parolaları da, pg_authid sistem katalogunda saklanır.

PostgreSQL SAYISAL VERİ TİPLERİ

PostgreSQL'de veri tabanları bazı veri tiplerine sahiptir. Önceki yazımda karakter veri tiplerinden bahsetmiştim. Buradan okuyabilirsiniz. Şimdi de sayısal veri tiplerinden bahsedeceğim.

Öncelikle sayısal veri tipleri üçe ayrılmaktadır:

  • Tamsayı Tipleri
  • Arbitrary Precision Sayılar
  • Floating-Point Tipleri


Page 1 of 1, totaling 4 entries