PostgreSQL' de Veritabanı Yaratmak Ve Basit Sorgular

Veritabanı, verilerin belli kural ve sistematiğe göre düzenlenmiş hallerine verilen addır. Veritabanı istediğiniz bilgileri, istediğiniz türde, istediğiniz sürece saklanmasını sağlamaktadır. Veritabanı herhangi bir konuda birbiriyle ilişkili ve düzenli bilgiler topluluğudur. Günümüzde, basit müşteri bilgilerinin tutulmasından büyük kapsamlı şirket verilerinin tutulmasına kadar veri depolaması gereken alanların tamamında veri tabanları kullanılmaktadır. Örneğin bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır.

Veritabanı içerisinde bulunan veriler üzerinde değişiklik yapma, verileri istenilen kritere göre görüntüleme, silme veya yenisini ekleme işlemleri kullanılan veritabanının kendisi ait yazılımı veya hazırlanan program aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Bizde PostgreSQL' de veritabanı oluşturup bu veritabanı üzerinde SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP gibi basit sorgular oluşturalım.CentOS'a PostgreSQL 11 Kurulumu Ve Initdb'si

PostgreSQL paketleri farklı sürüm numaralarına ve biçimlerine sahip olabilirler. Biz PostgreSQL 11 Veritabanı Sunucusunun CentOS üzerine nasıl kurulacağını öğreneceğiz. Öncelikle CentOS, Red Hat Enterprise Linux ve Initdb kavramlarından kısaca bahsedeyim.

 


PostgreSQL SAYISAL VERİ TİPLERİ

PostgreSQL'de veri tabanları bazı veri tiplerine sahiptir. Önceki yazımda karakter veri tiplerinden bahsetmiştim. Buradan okuyabilirsiniz. Şimdi de sayısal veri tiplerinden bahsedeceğim.

Öncelikle sayısal veri tipleri üçe ayrılmaktadır:

  • Tamsayı Tipleri
  • Arbitrary Precision Sayılar
  • Floating-Point Tipleri


Page 1 of 1, totaling 5 entries